Sołectwo Młoszowa|piątek, Wrzesień 20, 2019
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Rowerem z Krakowa do Młoszowej

Rowerem z Krakowa do Młoszowej 

Honorowy patronat:

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini – Zdzisław Ścigaj

 

I. Cel imprezy:

Celem imprezy jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości uczestnictwa w wydarzeniu sportowym promującym aktywność ruchową.

 

II. Organizator rajdu:

Urząd Miasta w Trzebini

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Trzebińskie Centrum Kultury

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzebini

Rada Dzielnicy VI „Bronowice”  Miasta Krakowa

Sołtys i Rada Sołecka w Młoszowej

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Krakowski

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie

Chrzanowskie Centrum Rowerowe „Autobike”

 

 

III. Komitet organizacyjny:

Mariola Rejdych – Naczelnik Wydziału Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini, Z-ca komandora rajdu

Paweł Rejdych – Komandor rajdu

Irena Piątek – Komendant ZHP w Trzebini

Jacek Woch – Komendant MG OSP

Ewa Jędrysik – Z-ca Dyrektora TCK w Trzebini

 

IV. Termin i miejsce rajdu:

 

Rozpoczęcie rajdu:

w dniu 28 kwietnia 2012, Kraków-Błonia (Cichy Kącik) – w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, godz. 11.15

 

Przewidywany przyjazd uczestników rajdu do Młoszowej: w dniu 28 kwietnia 2012, ok. godz. 14.15~14.30

(UWAGA: meta rajdu na placu przy wyjeździe ze ścieżki rowerowej w Puszczy Dulowskiej, ul. Szembeka)

 

Zakończenie rajdu: Młoszowa – Zespół Pałacowo- Parkowy

od godz. 13.00 pokazy i występy,

godz. 15.00 wręczenie nagród i upominków,

 

V. Trasa rajdu:

Trasa dł. ok.50 km: Kraków – Trzebinia

 

Rozpoczęcie rajdu – ul. Mydlnicka, ul. Zarudawie, most na Rudawie, ul. Jesionowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Junacka, rondo Chełm, ul. Chełmska, ul. Za Skłonem, ul. Zakamycze, zjazd na polną drogę (zielony szlak rowerowy Greenway), Kryspinów (cały czas zielony szlak rowerowy Greenway, przez Budzyń, Cholerzyn, Mników (z możliwością przejazdu przez rezerwat Doliny Mnikowskiej), Czułów, Baczyn, Leśniczówka Kopce (pod autostradą) dalej zielonym szlakiem Greenway (Krakowska Droga), Rudno, Leśniczówka Za Białką (Czerna), powrót na szlak niebieski, szlakiem niebieskim i zielonym – Linią Średnią – do szlaku czarnego, szlakiem czarnym do Młoszowej – wyjazd ze ścieżki rowerowej przy ul. Szembeka (meta rajdu rowerowego)

 

VI. Zasady uczestnictwa:

W otwartym rekreacyjnym rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający rower.

Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby  ponoszącej odpowiedzialność za dziecko.

Każdy uczestnik rajdu w wieku od 10 do 18 lat  musi posiadać kartę rowerową.

Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych

W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie.

Uczestnicy rajdu otrzymują numer startowy.

W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

 

VII. Zgłoszenia:

Urząd Miasta w Trzebini-Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych do skorzystania ztransportu do Krakowa. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 kwietnia 2012 r., ul. Narutowicza 10, tel.32/7111 059, e-mail: sport@um.trzebinia.pl

Zgłoszenia i zapisy na Rajd przyjmowane będą  w dniu rajdu  tj. 28 kwietnia w Krakowie – Błonia (Cichy Kącik) – w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, w godz. od 9.00 do 10.30.

Odprawa techniczna: Kraków-Błonia (Cichy Kącik) – w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, godz. 11.00.

 

VIII. Ogólne zasady:

1) Rajd rowerowy będzie przeprowadzony w warunkach normalnego ruchu drogowego.

2) Przed startem każdy uczestnik otrzyma numer startowy oraz regulamin potwierdzony własnoręcznym podpisem.

3) Każdy uczestnik otrzyma mapkę z zaznaczoną trasą.

4) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.

5) Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym tj. do godz.14.30.

6) Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane napisami „Organizator Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego”.

7) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu.

8) Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas rajdu.

 

IX. Przewidywany harmonogram rajdu:

8.00 – 9.00 zgłoszenia uczestników w Trzebini – plac przy ul. Ochronkowej

9.00 – 10.30 zgłoszenia uczestników – Kraków-Błonia (Cichy Kącik) – w odległości 20 m od lądowiska helikopterów

11.00 – 11.10 odprawa techniczna (na miejscu przyjmowania zgłoszeń uczestników)

11.15 – rozpoczęcie rajdu Kraków (ul. Mydlnicka)

14.15 ~ 14.30 przewidywany przyjazd uczestników rajdu – Młoszowa, wyjazd ze ścieżki rowerowej przy ul. Szembeka – meta rajdu rowerowego

15.00 zakończenie rajdu (wręczenie nagród i upominków) – Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej

16.00 – odwóz uczestników z Młoszowej (parking przy ul. Florkiewicza ) do Krakowa (Cichy Kącik)

 

X. Świadczenia organizatorów:

– Zapewnienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków

– Zapewnienie  opieki medycznej i ratowniczej,

– Dostarczenie informacji o trasie rajdu,

– Zapewnienie dowozu i odwozu wszystkim chętnym uczestnikom rajdu oraz transport rowerów na trasie:

Trzebinia-Kraków o godz. 8.00 (zbiórka na placu przy ul. Ochronkowej),

Młoszowa – Kraków (Cichy Kącik) o godz. 16.00 (zbiórka na parkingu w Młoszowej przy ul. Florkiewicza)

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU tel.32/7111 059 lub e-mail: sport@um.trzebinia.pl

– Zapewnienie bezpłatnego gorącego posiłku, w tym wody mineralnej, w Zespole Pałacowo- Parkowym w Młoszowej

– Udział w rajdzie jest bezpłatny. Koszty organizacyjne rajdu pokrywają organizatorzy.

 

XI. Nagrody:

Nagrody główne tj. rowery zostaną rozlosowane spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą rajd. Ponadto zostaną ufundowane:

 -nagroda dla najstarszego uczestnika rajdu

– nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu

 

XII. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niektórych zapisów w regulaminie.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

 

XIII. Imprezy towarzyszące:

Zespół Pałacowo- Parkowy w Młoszowej godz. 13.00 – program artystyczny w wykonaniu Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini oraz Miejskiej Orkiestry Dętej w Trzebini.

 

XIV. Numery kontaktowe

Komandor rajdu – Pan Paweł Rejdych – 607254647

Z-ca komandora rajdu – Pani Mariola Rejdych – 608193380

Opieka medyczna – Pani Klaudia Małysiak-Ligęza – 604198433

Komendant MGOSP – Pan Jacek Woch – 608359063

Kierownik trasy rajdu – Pan Krzysztof Łukasik – 601962233

Służba Maltańska – Pan Stanisław Paluch – 723117117

Wóz techniczny – Pan Zbigniew Grabowski – 604485666

Źródło: Urząd Miasta Trzebinia

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.