Sołectwo Młoszowa|czwartek, Styczeń 23, 2020
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Młoszowa

Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Młoszowa 

soltys-i-rada-solecka

Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Młoszowa

w dniu 05.05.2014

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Podjecie uchwały dotyczącej zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia dotycząca przebiegu wschodniej obwodnicy Trzebini w ciągu DW 791 na odcinku od ulicy Krakowskiej do rejonu na Skałkach (tzw. Kamieniec) w Młoszowej
  3. Zamknięcie

 

Ad 1.

Otwarcie zebrania nastąpiło o godzinie 17.15 czyli w drugim terminie, gdyż w pierwszym nie było kworum.

Ad. 2

Pani sołtys Bożena Adamczyk przywitała zgromadzonych mieszkańców oraz przedstawiła sytuację związana z  planami wytyczenia obwodnicy Trzebini przez tereny Młoszowej. W związku z protestami mieszkańców sprzeciwiających się planom zagospodarowania przestrzennego została przygotowana specjalna uchwała, którą Pani sołtys odczytała i poddała pod głosowanie. Zebranie wiejskie uchwałę przyjęło jednogłośnie. Za podjęciem uchwały głosowało 56 osób, nikt nie był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Pani sołtys udzieliła głosu mieszkańcom, którzy pragnęli wypowiedzieć się w w/w sprawie.

Głos zabrał p. Andrzej Pawela ul. Do Krzyża 9, który poinformował mieszkańców iż rozmawiał w tej sprawie z burmistrzem informując go o swoich obawach oraz propozycjach innych możliwości lokalizacji obwodnicy, które nie miałyby tak negatywnych skutków dla mieszkańców.

Pan Jacek Brzózka zamieszkały na ulicy Do Krzyża 5 poinformował, że proponowane studium zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wschodniej obwodnicy w ciągu DW 791 nie jest spójne (wg jego wiedzy) z planami Zarządu Dróg Wojewódzkich

Zaapelowano by każdy kto sprzeciwia się takim planom  zagospodarowania przestrzennego   indywidualnie zgłosił je na piśmie do Urzędu Miasta.

 Pani sołtys podsumowała, że nowe drogi, obwodnica Trzebini jest potrzebna ale nie kosztem mieszkańców wsi Młoszowa oraz mamy nadzieję, że osoby decydujące w tej sprawie wezmą pod uwagę głos mieszkańców Młoszowej.

 Ad. 3

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Magdalena Cebula

 

Uchwała nr 1/2014

Zebrania wiejskiego Sołectwa Młoszowa w Gminie Trzebinia z dnia 05.05.2014

 

 W sprawie:

zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia dla fragmentu przebiegu wschodniej obwodnicy Trzebini w ciągu DW 791 na odcinku od ul. Krakowskiej do rejonu na Skałkach w Młoszowej obejmującego tereny położone w Młoszowej i Trzebini

 

 Na podstawie & 11 p. 5 Statutu Sołectwa Młoszowa Zebranie Wiejskie Sołectwa Młoszowa

uchwala co następuje:

  1. nie wyrażamy zgody na wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia i wnioskujemy o zmianę studium dla w/w planu dla fragmentu przebiegu wschodniej obwodnicy Trzebini w ciągu DW 791 na odcinku od ul. Krakowskiej do rejonu na skałkach w Młoszowej
  2. zebranie wiejskie oczekuje niezwłocznego, pisemnego stanowiska władz samorządowych Trzebini w w/w sprawie
  3. uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Na temat protestu można również przeczytać na stronie:  http://chrzanow.naszemiasto.pl/artykul/galeria/mloszowa-protest-przeciwko-obwodnicy,2258280,t,id.html

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.