Sołectwo Młoszowa|piątek, Wrzesień 20, 2019
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Fundusz sołecki 2016, powołanie komisji rewizyjnej

Fundusz sołecki 2016, powołanie komisji rewizyjnej 

tabliczka_soltys

21 września 2015 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Młoszowa.
Tydzień przed zebraniem mieszkańcy zostali poinformowani informacją na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej jakie są propozycje do młoszowskiego funduszu sołeckiego na rok 2016. Propozycje do w/w funduszu stworzyłam poprzez rozmowy z mieszkańcami na przestrzeni całego roku.
W tym roku tylko jedna propozycja nie uzyskała akceptacji – montaż dwóch ławek na odcinku od domu kultury w kierunku Dulowej. Jedna z tych ławek miała być zamontowana na przystanku Młoszowa „Leśniczówka” w stronę Krakowa. Pieniądze z tego zadania tj. 1.100 zł na wniosek Pana Andrzeja Jury zostały przegłosowane i przeznaczone na przedsiewzięcie pn. zakup nagród dla dzieci na imprezę integracyjną współorganizowaną m.in przez młoszowski PUKS „Pożegnanie lata”.

W br. 2015 wykonaliśmy z naszego funduszu sołeckiego projekt siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Florkiewicza. Na rok 2016 zaplanowaliśmy wykonanie tej siłowni składającej się z czterech podwójnych urządzeń. Całkowity koszt urządzeń, fundamentów, dostawy oraz montażu to kwota 20.190.47 złotych. Początkiem września ustaliłam z V-burmistrz Panią Barbarą Siemek, że z naszego funduszu na w/w cel przeznaczymy 10.000 zł, a pozostałą kwotę 10.190.47 zł zabezpieczymy w Budżecie Gminy Trzebinia na rok 2016.

Młoszowa z Funduszu Sołeckiego sfinansuje w przyszłym roku:

  • wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Florkiewicza – 10.000 zł
  •  zabudowę lamp oświetleniowych m.in na ulicach: Szembeka, Spacery, Zaułek, Florkiewicza – 4.400 zł
  •  doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Młoszowej – 3.913 zł
  •  organizację imprezy „Dni Młoszowej” – 2,400 zł
  •  organizacje imprez sportowo rekreacyjnych i kulturalnych – 5.400 zł
  •  doposażenie OSP Młoszowa 1.500 zł
  •  zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – 598 zł

 

W czasie zebrania Pan Andrzej Jura (radny powiatu) poruszył sprawę podpisu rowera, który jest nagrodą i jest losowany w czasie rajdu Kraków – Młoszowa.
Impreza ta cieszy się dużą popularnością i kończy się na terenie Zespołu Pałacowo/Parkowego. Jest to ogromna promocja naszej miejscowości i od wielu lat przeznaczamy z funduszu sołeckiego środki finansowe na zakup tej nagrody.
Pan Andrzej Jura miał zastrzeżenia. że na kartce przy rowerze wisiała informacja, że rower jest od sołtysa Bożeny Adamczyk. Mam zdjęcie z tej imprezy i widać wyraźnie, że pisze na niej „rower ufundowany poprzez Sołtysa Sołectwa Młoszowa Bożenę Adamczyk”. Rower był przekazywany protokołem przez UM Trzebinia do TCK, który był głównym organizatorem i odpowiedzialnym za podpisanie prawidłowe nagród. Reprezentując nasze społeczeństwo jestem zarazem współorganizatorem wyżej wymienionej imprezy. Pożyczamy nasze sołeckie stoły, ławy oraz namioty. Panie z Koła Gospodyń wydają grochówkę – jednym słowem pracujemy !

W Młoszowej podobnie jak w Karniowicach i w Lgocie 15 marca 2015 r.(wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej) nie została wybrana Rada Sołecka, bo nie było chętnych do tej społecznej pracy. Na zebraniu wiejskim nie było już ponownie takiej możliwości. Można natomiast utworzyć Komisję Rewizyjną, która jest zapisana w statucie Sołectwa Młoszowa.
W czasie zebrania wiejskiego na wniosek Pana Andrzeja Pypno podjęto Uchwałę o utworzeniu Komisji Rewizyjnej. Szkoda, że o zamiarze powołania w/w komisji Pan A. Pypno nie powiadomił sołtysa i mieszkańców naszej miejscowości, poprzez wpisanie tego punktu w porządek zebrania na 5 dni przed zebraniem.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janina Łukasik(przewodnicząca) oraz Józef Urbańczyk, Seweryn Urbańczyk, Aleksandra Kurdziel, Rajmund Zając.

Mam nadzieję, że komisja rewizyjna będzie pomagała mnie jako sołtysowi Młoszowej oraz wszystkim mieszkańcom.

Sygnalizacja w obrębie przejścia dla pieszych działa prawidłowo. Na zebraniu wiejskim  jeden z mieszkańców stwierdził, że sygnalizacja działa źle. Osobiście dość często korzystam z tego przejścia dla pieszych i do dnia zebrania niczego niepokojącego nie zauważyłam, ani nikt z mieszkańców tego problemu mi nie zgłaszał.22.09.15 UM Trzebinia wystosował pismo do GDDKiA w Krakowie w sprawie kontroli sygnalizacji.
22.10.15 otrzymałam pismo (z dnia 5.10.15) z GDDKiA w Krakowie w, którym jest informacja, że nie stwierdzają konieczności korekty aktualnie działającego programu sygnalizacji świetlnej na tym przejściu dla pieszych. Ponadto informują nas, że łączny czas wstrzymania ruchu pojazdów dla przekroczenia pieszych przez przejście wynosi 16 sek. co przy szerokości jezdni 8,60, zapewnia bezpieczne wejście i opuszczenie przejścia. Zatem sygnalizacja działa zgodnie z zatwierdzonym programem.
W 2013 roku był problem ze zbyt krótkim sygnałem koloru zielonego. Poinformowałam o tym wówczas GDDiA w Krakowie(pismo z 21.06.2013 r.) i została wyregulowana poprzez wydłużenie czasu włączenia sygnału zielonego dla pieszych i wydłużenie czasu włączenia sygnału zielonego dla pojazdów.

Sołtys 
Bożena Adamczyk

Skany do wglądu:

DSCN2881

DSC_0253

 

 

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.