Sołectwo Młoszowa|piątek, Wrzesień 20, 2019
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » WAŻNA INFORMACJA (aktualizacja)

WAŻNA INFORMACJA (aktualizacja) 

tabliczka_soltys

Zapraszam wszystkich mieszkańców Młoszowej na Zebranie Wiejskie dnia 23 września 2016 r. na godz. 17.00, które odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury.

Niestety, poprzednie Zebranie Wiejskie, które odbyło się dnia 12.09.2016 r. w w/w sprawie zostało przerwane przez zorganizowaną grupę osób, która usiłowała bezprawnie uchwalić regulamin do Uchwały 1/2015, która mówi o powołaniu Komisji Rewizyjnej.
Uchwała 1/2015 z dnia 21.09.15 r. została wprowadzona przez wnioskodawcę p. Andrzeja Pypno i przegłosowana bezprawnie.

Złamany został Statut Sołectwa Młoszowa &14p.1, który mówi, że w opracowywaniu Uchwały powinien brać udział Sołtys oraz &7p.3  – mieszkańcy o tym wyborze i Uchwale nie wiedzieli, bo nie został spełniony wymóg dotyczący powiadomienia w porządku obrad na minimum 5 dni przed zebraniem.

Nie mam nic przeciwko powstania Komisji Rewizyjnej, ale niech powstanie zgodnie z prawem i statutem Sołectwa Młoszowa.

Każdy mieszkaniec Młoszowej, nawet nie uczestniczący osobiście w Zebraniach Wiejskich powinien być pewny, że zgodnie z porządkiem obrad są podejmowane decyzje. Nikt niema prawa dla własnych korzyści wprowadzać zmian do porządku obrad w ostatniej chwili, czyli bez powiadomienia mieszkańców.  Jeżeli na to pozwolimy to np. tym sposobem ta wspomniana grupa przyjdzie i uchwali nam budowę obwodnicy Trzebini prawie przez środek Młoszowej, której zdecydowana większość mieszkańców nie chce.

To Wy wszyscy decydujecie na zebraniu, a nie przebiegła grupka „spiskowców”, która na każdym zebraniu przeszkadza mi w prowadzeniu obrad. Prawdopodobnie nie mogą się pogodzić, że to ja pełnię funkcję sołtysa i na różne sposoby pracę mi utrudniają, ale zapominają przy tym, że szkodzą  mieszkańcom m.in. poprzez wspomniane zebranie, które trzeba powtarzać przez co zagrożony jest podział Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Dlatego proszę o liczne przybycie na zebranie, żeby ludzi dobrej woli była większość. Sołtys może wiele, ale to większość ludzi na zebraniu daje nam moc realizacji wielu przedsięwzięć.

Pokażcie, że zależy wam tak jak mnie, żeby w zgodzie realizować młoszowskie inwestycje.. Ci, którzy nas skłócają robią to perfidnie i celowo, bo dobrze się rządzi skłóconym narodem… mocodawcy siedzą i patrzą jak młoszowianie się kłócą i nie trzeba nic budować…

Chciałam też się odnieść do pisma p. Janiny Łukasik, które wystosowała do Burmistrza Miasta Trzebini i które publicznie opublikowała na tablicach ogłoszeń w imieniu osób zebranych na zebraniu…  .

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

SOŁTYS – Bożena Adamczyk

zeb

Aktualizacja 22.09.2016 r.

Przypominam, że p. Andrzej Pypno będąc pełnomocnikiem KWW Wspólnota Samorządowa Trzebinia w wyborach samorządowych 2014 r. wykluczył mnie z w/w grupy w ostatniej chwili i zajął moje miejsce, kilka dni przed rejestracją list mimo, że wpłaciłam na komitet 160 zł.

Udało mi się jednak w ostatniej chwili wystartować z innego ugrupowania. W tygodniku „Przełom” twierdził, że nie wpłaciłam na ich komitet ani grosza… . Burmistrz poprzedniej kadencji potwierdził moją rację i oddał mi publicznie na sesji Rady Miasta wspomniane pieniądze, które przekazałam na konto niepełnosprawnego dziecka z Młoszowej.

Ponadto postanowieniem Sądu w Krakowie, przepraszał komitet wyborczy p. A. Adamczyka za publikowanie nieprawdziwych informacji w wyborach samorządowych 2014 roku.

Pozwolił żeby organizacja którą reprezentuje tj. PUKS Młoszowa oficjalnie mnie NIE popierała w czasie wyborów sołeckich 2015. Ludzie wybierają sołtysa, a organizację działające w sołectwach powinny współpracować z każdym sołtysem wybranym w demokratycznych wyborach i być neutralne we wszelkich tego typu sprawach.

B. Adamczyk

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.