Sołectwo Młoszowa|poniedziałek, Styczeń 20, 2020
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Pismo wystosowane przez Sołtys Bożenę Adamczyk do Burmistrza Miasta Trzebini

Pismo wystosowane przez Sołtys Bożenę Adamczyk do Burmistrza Miasta Trzebini 

tabliczka_soltys

Bożena Adamczyk                                                                           
Ul. Florkiewicza 20
32-540 Młoszowa                                                                   

Burmistrz Miasta Trzebini

Pan Adam Adamczyk

 

Jestem sołtysem Młoszowej od 2011 roku i radną Rady Miasta w Trzebini od 2010 roku. To już moja druga kadencja.

21 września 2015 r. podjęto na Zebraniu Wiejskim dwie Uchwały tj. 1/2015 oraz 3/2015. Moim zdaniem nieważne, bo łamią statut sołectwa Młoszowa w kilku paragrafach i przez to nie mają mocy prawnej.

Z Urzędu Miasta w Trzebini dostaje na piśmie informacje w w/w w sprawach, z którymi się nie zgadzam, ale nie dostałam konkretnej informacji do jakiej instytucji mam się odwołać w tej spornej sprawie.

Jedna z Uchwał tj. 1/2015 dotyczyła powołania Komisji Rewizyjnej dla kontroli działalności sołtysa. W naszym Statucie nie mamy takiego zapisu jak Komisja Rewizyjna dla kontroli działalności Sołtysa – § 3 p.1

Tym samym złamano też inne paragrafy:  § 34 p.2 – czyli wkraczanie w kompetencje Burmistrza, § 14 p.1 – Zebranie było zwołane przez sołtysa, który nie był powiadomiony i nie współdziałał przy opracowywaniu uchwały, § 7 p.3 – Mieszkańcy nie byli powiadomieni, że będziemy podejmować wyżej wymienioną Uchwałę na co najmniej 5 dni przed zebraniem, więc nie było takiej informacji w ogłoszeniu z porządkiem obrad.

Wprowadzono na wspomnianym zebraniu wiejskim również uchwałę 3/2015 dotyczącej spornej sprawy w kwestii utrzymaniu znaku zakazu postoju na jednej z ulic sołectwa tj. ulica Kamieniec. Złamano § 14 p.1 oraz § 7 p.3.

Znak zakazu postoju na tej ulicy nie został wprowadzony Uchwałą na żadnym z poprzednich zebrań. Został ustawiony przez Urząd Miasta w Trzebini na prośbę jednego z mieszkańców, który napisał pismo, zebrał podpisy i złożył swój wniosek do Urzędu. Po roku funkcjonowania znaku mieszkańcy w/w ulicy byli bardzo niezadowoleni, bo płacili mandaty. Jedna z mieszkanek napisała pismo, zebrała podpisy i złożyła je w urzędzie miasta z prośbą o zniesienie zakazu postoju.

Na Zebranie Wiejskie przyszła zmówiona grupa mieszkańców, która chciała utrzymać znak zakazu postoju i wprowadziła swoją uchwałę i poddano ją pod głosowanie. Ci co byli przeciwni, nic  tym nie wiedzieli, gdyż w porządku obrad na 5 dni przed zebraniem nie było informacji, że będziemy podejmować taką uchwałę. O tym problemie powinna decydować większa ilość ludzi zamieszkała na tej wspomnianej ulicy. Tak mi też powiedzieli urzędnicy stawiający znak, że „większość mieszkańców w/w ulicy decyduje czy ma być zakaz czy też nie”.

Jako sołtys byłam przeciwna wprowadzeniu tych Uchwał dnia 21.09.15 r.  ale pod naciskiem wnioskodawców uchwał i wprowadzeniem nas mieszkańców błąd przez uczestniczących w w/w zebraniu wiejskim dwóch w-ce burmistrzów, którzy nas informowali błędnie, że możemy te uchwałę wprowadzić w dniu zebrania.

Byłam temu przeciwna i piszę pisma do UM w Trzebini w tej sprawie i żądam jednoznacznych decyzji. Niestety, nie wydano mi decyzji z możliwością odwołania.

23 września br. Ta sama grupa mieszkańców wprowadziła, wręcz wymusiła w dniu zebrania łamiąc statut w  § 14 p.1 § 7 p.3 podjęcie uchwały 4/2016 o powołaniu regulaminu Komisji Rewizyjnej dla kontroli działalności sołtysa, która to w/w komisja została powołana 21 września 2015 r. Uchwałą 1/2015 łamiącą statut w  § 3 p.2, § 7 p.3, § 14 p.1, 34 p.2 .
Obecni na zebraniu Pani Burmistrz Barbara Siemek i radca prawny Pan Rafał Wentrys ponownie wprowadzili mieszkańców w błąd twierdząc, że można wprowadzać uchwały w dniu zebrania w ostatniej chwili, czyli według mnie łamiąc statut.

Wszystkie te uchwały zostały uchwalone na zebraniach gdzie mieszkańcy o ich uchwalaniu nie wiedzieli, nie został spełniony wymóg § 7 p.3 statutu dotyczący powiadamiania i porządku obrad na minimum 5 dni przed zebraniem.

Proszę w trybie nadzoru nad działalnością sołectwa Młoszowa sprawdzić czy Uchwały tak podjęte z naruszeniem tylu paragrafów statutu bez podstawy prawnej są ważne.

 

Z poważaniem

Bożena Adamczyk

Do wglądu: STATUT SOŁECTWA MŁOSZOWA

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.