Sołectwo Młoszowa|piątek, Luty 28, 2020
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Konsultacje projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Konsultacje projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia 

508px-POL_Trzebinia_COA.svg

Opracowany projekt dokumentu chcemy w pierwszej kolejności zaprezentować mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom i podmiotom w ramach II etapu konsultacji społecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje.

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy

 

Pragniemy Państwa poinformować, że został sporządzony  projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, składający się dwóch części:

1) uwarunkowań rozwoju,

2) kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zamieszczamy poniżej harmonogram i miejsca spotkań konsultacyjnych, zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.

W trakcie spotkań konsultacyjnych zostaną przedstawione główne założenia i rozwiązania projektu studium określające m. in.  możliwości rozwoju terenów budowlanych, ustalenia dotyczące obszarów chronionych i powodujących zagrożenia, propozycje w zakresie modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

Zostanie też podana informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji zgłaszanych na wstępnym etapie prac nad studium, zarówno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2016 r.), jak i zgłaszanych wniosków i opinii od początku sporządzania dokumentu studium.

Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosków i uwag) społeczności lokalnych do przyjętych założeń i rozwiązań.

Ze względu na przyjęty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi należy składać w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowestudium@um.trzebinia.pl

HARMONOGRAM I MIEJSCA SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI
W SPRAWIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TRZEBINIA

 

  • Sołectwo MŁOSZOWA –  6 październik br. (piątek), Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, ul. Krakowska 143,

 

Planowana godzina rozpoczęcia spotkań 16oo, a zakończenia 18oo.

Więcej info: http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/6368-zapraszamy-na-konsultacje-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-trzebinia

 

 

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.