Sołectwo Młoszowa|czwartek, Styczeń 23, 2020
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Zebranie Wiejskie 27.06.2018 r.

Zebranie Wiejskie 27.06.2018 r. 

tabliczka_soltys-567x320

ZEBRANIE  WIEJSKIE  SOŁECTWA  MŁOSZOWA
odbędzie się w dniu:

27 czerwca 2018r. (środa) o godz. 17:00 – I termin, 17:15 – II termin

w  Domu Kultury w Młoszowej

     Porządekzebrania:

1. Podjęcie uchwały 1/2018 w sprawie: wybudowania boiska sportowego dla LKS „Ruch” Młoszowa na podstawie aktualnego Programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy boiska do piłki nożnej Młoszowa dz. nr 598/16. W roku 2014 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie w/w programu firma wygrywająca przetarg chciała to zadanie zrealizować za 888.000,00 zł.

2. Wydanie opinii na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w trybie nieograniczonego przetargu ustnego części gminnej nieruchomości obręb Młoszowa nr 598/29 o pow. ok 0,9307 ha (terenu przylegającego do drogi dojazdowej do planowanego boiska na wysokości firmy Polstyr) na cele składowania rzemiosła, drobnej wytwórczości i usług.

3. Wydanie opinii na wydzierżawienie części działki nr 598/29 o pow. 1.0000 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne. W/w działka graniczy z planowanym boiskiem do piłki nożnej.

4. Wydanie opinii w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez część działki gminnej 598/31 o pow. 4,3256 ha obręb Młoszowa pasmem szer. ok. 5m na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 626/14 o pow. 0,0875 ha obręb Młoszowa. Powierzchnia obciążanej działki gminnej wynosi ok 733 m2. Przedmiotowe działki położone są przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych Piaski.

                                                                                                                       

  Zapraszam mieszkańców – Sołtys Młoszowej Bożena Adamczyk

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.