Sołectwo Młoszowa|czwartek, Styczeń 23, 2020
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » W sprawie Zespołu Pałacowo/Parkowego w Młoszowej

W sprawie Zespołu Pałacowo/Parkowego w Młoszowej 

palacmloszowa1

Są nowe wiadomości dotyczące Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej. Skontaktowałam się w tej sprawie z kanclerzem AGH w Krakowie -  Panem Henrykiem Zioło.

Spieszę zatem poinformować, że w Zespole przeprowadzone zostały najpilniejsze prace zabezpieczające zarówno budynki pałacowe jak i park przed dalszą degradacją. AGH uzyskała po długich staraniach pozwolenie na budowę nowej kotłowni gazowej, która pozwoli na likwidację obecnej węglowej, która spalając ponad 30 ton węgla rocznie znacznie zanieczyszczała otoczenie. Budowa nowej planowana jest na 2019 rok, trwa obecnie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Plany wobec kompleksu nie zmieniły się. Pałac po remoncie ma stać się miejscem spotkań, szkoleń i konferencji. Na parterze przy wejściu planowane są pomieszczenia biblioteczno-muzealne. Perełką ma być amfiteatr wkomponowany w istniejącą nieckę.

AGH wystąpiło o uzyskanie stosownych decyzji lokalizacyjnych dotyczących modernizacji istniejących obiektów oraz budowy uzupełniających. Trwa obecnie postępowanie administracyjne w tej sprawie. Podobnie postępują w sprawie utrzymania terenów parkowych.

Jak zapewne Państwu wiadomo, wszelka działalność remontowo-budowlana na terenie Zespołu podlega bardzo sztywnym przepisom związanym z ochroną zabytków, stąd wszelkie działania istotnie się wydłużają. Nie bez znaczenia jest również ograniczona możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla takich działań, co skutkuje koniecznością wydatkowania przez AGH środków własnych.

Kanclerz zapewnił mnie, że pozostaje aktualna deklaracja udostępnienia w 2019 parku dla sympatyków, z podanym wcześniej zastrzeżeniem, że nastąpi to po usunięciu wszelkich zagrożeń dla korzystających z parku, które wynikać będą z prowadzonych robót budowlanych. W tym kontekście bardzo niepokoi właścicieli pojawianie się w trakcie zimy nowych niedoskonałości budynków, wymagających kolejnych prac zabezpieczających. Obawiają się zatem, że najwcześniej park będzie dostępny w okresie jesiennym.

AGH szanuje wieloletnią cierpliwość, jaką społeczność Młoszowej okazywała, mając zamknięty dostęp do nieruchomości przez poprzedniego właściciela i prosi o czas.

Kanclerz AGH Henryk Zioło pragnął przekazać serdeczne pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Młoszowej.

SOŁTYS SOŁECTWA MŁOSZOWA  – Bożena Adamczyk

davfot. luty 2019

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.