Sołectwo Młoszowa|sobota, Październik 21, 2017
Jesteś tutaj: Home » Sołtys

Sołtys

DSCF5321

Sołtys Młoszowej, Radna Miasta Trzebini – Bożena Adamczyk

ul. Florkiewicza 20
32-546 Młoszowa
tel. 32 627 81 20, 517 876 327
e-mail: bozena.adamczyk@interia.pl

Od lutego 2017 r. pełnię dyżury sołtysa w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 – 14.00 w „sołtysówce” w Wiejskim Domu Kultury w Młoszowej.

Proszę o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć do Funduszu Sołeckiego na 2018 rok. 

Propozycje można zgłaszać do końca sierpnia b.r.

 

soltysi razem

Powyżej sołtysi z terenu gminy Trzebinia w towarzystwie burmistrza Miasta Trzebini Adama Adamczyka i przewodniczącej Rady Miasta Trzebini Grażyny Hrabi.

Sprawozdanie z działalności sołtysa sołectwa Młoszowa w roku 2015 – realizacja Uchwały dotyczącej młoszowskiego funduszu sołeckiego w roku 2015

1. Projekt siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Florkiewicza 3.400 zł
2. Projekt oświetlenia ul. Śliska 3.000 zł
3. Zabudowa lamp oświetleniowych (ul. Pierwsza, Szembeka, Sosnowa, Florkiewicza x 1 sztuka) 4.400 zł
4. Renowacja muru oporowego przy ZSP Młoszowa 2.763,81 zł
5. Zakup szafy na sprzęt potrzebny do organizacji spotkań integracyjnych 1.400 zł
6. Organizacja imprez promujących i integrujących wieś (m.in. zakup nagród ferie ze strażakami, organizacja Dni Młoszowej, nagroda rower na rajd rowerowy, Młoszowskie Nutki) 4.889,23 zł
7. Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 3.499,88 zł
8. Zakup wyposażenia, sprzętu, elementów umundurowania dla OSP Młoszowa 2.286 zł
9. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 1075, 86 zł

RAZEM: 26.714,78 zł

 

Informacja o realizacji zadań w sołectwie Młoszowa w roku 2015 Informacja dot. Zadań drogowych RDT

Kontynuacja przebudowy części ul. Florkiewicza koszt 186.013,01 zł
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni  tłuczniowej ul. Kamieniec  2.690,10 zł
Transport i zakup materiału kamiennego na utwardzenie dróg 383,26 zł
Naprawa skarpy przy ul. Mostowej 3.362,60 zł Naprawa przyczółka i bariery na przepuście ul. Ugorek 2.656,79 zł Likwidacja wymulenia pod płytami – boczna od ul. Florkiewicza 5.911,68 zł
Wykonanie odwodnienia w ciągu ul. Karniowickiej 4.188,57 zł Poprawa nawierzchni łącznika ul. Spacery i ul. Krawcówka 29.600,71 zł
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. Szembeka i ul. Wrzosowa 2.908,90 zł
Projekt organizacji ruchu skrzyżowanie ul. Do Krzyża i ul. Trzebińska 1.476,00 zł
Likwidacja zapadliska – ul. Józefa Robotnika 694,41 zł Naprawa nawierzchni tłuczniowej ul. Trzebińska i ul. Krawcówka bocznej 20.173,23 zł
Naprawa nawierzchni tłuczniowej ul. Wrzosowa i ul. Kamieniec 5.531,04 zł Bieżące utrzymanie dróg w zakresie oznakowania pionowego i poziomego 2.937,19 zł

Informacja o zadaniach w sołectwie Młoszowa 2016 Informacja do. Zadań drogowych RDT

Dokumentacja projektowo/kosztorysowa dla przebudowy ul. Wrzosowej 19.864,50
Dokumentacja projektowo/kosztorysowa dla przebudowy ul. Śliskiej 19.065,00
Naprawa nawierzchni tłuczniowej ul. Sportowa 9.903,96
Naprawa nawierzchni tłuczniowej – parking przy ul. Florkiewicza 19.165,00
Bieżące utrzymanie dróg w zakresie oznakowania pionowego i poziomego 7.012,23
Do września wykonamy remont ul. Kamieniec(destrukt + skropienie)
Z oszczędności planowane jest wykonanie ul. Śliskiej(200 tyś zł)