Sołectwo Młoszowa|piątek, Maj 29, 2020
Jesteś tutaj: Home » Szkoła

Szkoła

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej
im. 550 Rocz. Zwycięstwa Grunwaldzkiego

ul. Kamieniec 1, 32 – 546 Młoszowa
tel/fax 32 6122 593
e-mail: spmloszowa@interia.pl

Dyrektor Zespołu: mgr Zbigniew Nowakowski
w-ce dyrektor: mgr Barbara Spyt

Strona internetowa szkoły:  http://www.zespolmloszowa.szkolnastrona.pl/

DSC_0040

T.WARCZAK-TW1_1215

 

Historia

1969 szk tys

  W 1906 roku utworzono w Młoszowej jednoklasowy oddział, czteroklasowej trzebińskiej „szkoły ludowej”. Językiem wykładowym był język polski. Szkoła mieściła się w murowanym domu nr 218 w Młoszowej. W następnym roku przybyła druga klasa, a szkoła stała się koedukacyjna i liczyła czterdziestu ośmiu uczniów.

Pierwszą nauczycielką była pani Czesława Chorubska, a religii uczył ksiądz Stanisław Juras.  Siódmego lutego 1919 roku, wprowadzono Dekret Naczelnika Państwa o powszechnym obowiązku szkolnym dla dzieci od siódmego do czternastego roku życia. W Młoszowej mieszkało wtedy dwieście czterdzieści dwoje dzieci i zorganizowano sześcioklasową szkołę. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku wybudowano nowy budynek szkoły, w której kierownicze stanowisko piastował przed wojną pan Karol Zieliński.

We wrześniu 1939 roku, na skutek działań wojennych, szkoła została częściowo zniszczona. Mimo działań zbrojnych , trzeciego listopada rozpoczęło w niej naukę osiem klas (w tym dwie klasy trzecie). Niestety, w programie nauczania nie mogła znaleźć się ani historia, ani geografia, a ich miejsce zajął obowiązkowy wówczas język niemiecki. Nauczyciele w tajemnicy uczyli hstorii i literatury polskiej. Uczniowie, którzy kończyli szkołę, choć mieli tylko czternaście lat, byli przymusowo kierowani do pracy w Niemczech. W czasie wojny do szkoły chodziły „volksdeutscherki”, a w budynku często stacjonowały oddziały niemieckiego wojska. Dwudziestego trzeciego stycznia 1945 roku Młoszowa została wyzwolona. Szkoła była bardzo zniszczona, jednak dzięki ofiarności miejscowej ludności już dwunastego lutego rozpoczęto w niej naukę.

Dwudziestego szóstego listopada 1947 roku, z inicjatywy kierownika szkoły, uchwalono wniosek o budowie nowej placówki i powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Kierownik Zieliński energicznie zajął się koordynowaniem tego ogromnego przedsięwzięcia i szesnastego listopada 1958 roku wmurowano kamień węgielny pod nową szkołę, którą zakwalifikowano jako Pomnik Tysiąclecia. Uczniowie wraz z rodzicami zebrali na poczet prac budowlanych 2000 zł. W sierpniu 1960 roku ukończono budowę i dokładnie dwudziestego pierwszego sierpnia, dokonano uroczystego otwarcia nowej szkoły, której nadano imię 550. Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego. Szkoła była pierwszą szkołą 1000-lecia w ówczesnym województwie krakowskim. Od drugiego września 1974 roku do pierwszego stycznia 1976 roku, szkoła była Zbiorczą Szkołą Gminną. Placówka zawsze działała na rzecz środowiska lokalnego, organizując występy artystyczne i imprezy kulturalne. W szkole aktywnie działały różne organizacje uczniowskie (ZHP, LOK, PCK, SKO), a także Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło Sportowe i Koło Muzyczne. Właśnie Spółdzielnia przyczyniła się do wyposażenia szkoły w łyżwy, zakupiła nowoczesny radioodbiornik, a w 1984 roku przekazała dla uczniów organy elektryczne. Przez lata szkoła zmieniała swój wygląd i podejmowała się rożnych inicjatyw. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych działał teatrzyk kukiełkowy i teatrzyk żywego słowa oraz wprowadzono wychowanie proekologiczne.

Od 1962 roku (po odejściu pana Karola Zielińskiego) szkołą kierowali:

- pan Marcin Jura (1.09.1962r.-31.08.1973r.),pani Józefa Jura, (1.09.1973r.-31.08.1974r.), pan Jan Jantos, (dyrektor gminny 1.09.1974r.-31.12.1975r i dyrektor szkoły 1.01.1976r.-31.07.1977r.), pan Franciszek Świta (dyrektor szkoły 1.08.1977r.-31.07.1978r.), pani Adolfina Grabowska (dyrektor szkoły 1.08.1978r.-31.08.1989r.), pani Janina Łukasik (dyrektor szkoły 1.09.1989r.- 31.08.2008r.), pani Maria Wyrwik (dyrektor Zespołu od 1.09.2008r.), obecnie Pan Zbiegniew Nowakowski(od 2018 roku).

Po reformie edukacji w 1999r.,tak jak wszystkie placówki w Polsce, szkoła stała się sześcioklasowa.

W 2008r. Szkoła Podstawowa w Młoszowej połączyła się z Przedszkolem Samorządowym w Młoszowej, tworząc Zespół Szkolno- Przedszkolny, którym kieruje jeden dyrektor – p. Maria Wyrwik.

 Źródło: Stanisław Orłowski - „Zespół Pałacowo-Parkowy na tle dziejów Młoszowej”

 

We wrześniu 2015 r. Szkoła Podstawowa im. 550. Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do rankingu najlepszych szkół w całym powiecie.

Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę edukacyjno-sportową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewnianego dzieciom w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.